Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2016

Niektóre kobiety wciąż to potrafią, niektórym kobietom wciąż się chce. Też uwodzić, też się starać. Dodawać od siebie do relacji. Wzbogacać ją, wykorzystując do tego swoje wszystkie atuty. Nie zachowywać się, jakby odrabiały pańszczyznę lub – co gorsza – robiły łaskę, że w ogóle rozkładają przed facetem nogi.

Niektóre kobiety mają wpisane w swoją naturę lub – tu czasem mam dylemat – idealnie wyuczone manewry, które rozbrajają faceta. To są małe rzeczy, przez które ciężko jest o dziewczynie zapomnieć.

Niektóre kobiety przywłaszczają sobie zbyt duże koszule i paradują w nich po mieszkaniu. Na paluszkach, z jędrnymi pośladkami nieśmiało wyglądającymi spod materiału. Zupełnie tak, jakby tylko do tego były stworzone, a Twoje mieszkanie znały jak własną kieszeń.

Niektóre kobiety są pewne siebie, świadome swojej kobiecości i tego, jak na Ciebie działają. Kompleksy, jeśli jakieś mają – zostawiają dla uszu koleżanek. Przy Tobie są boginiami, prawdziwymi kobietami, przy których Ty możesz poczuć się jak prawdziwy facet.

Niektóre kobiety są bezpruderyjne, uwielbiają seks i się z tym nie kryją. Nie mają wyrzutów po, bo wiedzą, że spotkanie dwóch wolnych, dorosłych i świadomych swoich potrzeb ludzi jest po to, by: otworzyć wino, zamknąć drzwi i przestać udawać

— v1ncent.pl
Reposted fromlivhanna livhanna viamef2106 mef2106
3223 ba15
Reposted fromGIFer GIFer viaPandaAttack PandaAttack
9196 2831 500
Reposted fromkilly killy viaPandaAttack PandaAttack
7657 62ed
Reposted fromzciach zciach viaPandaAttack PandaAttack
2344 9e8f 500
Reposted fromsuper-hot super-hot viaPandaAttack PandaAttack
4592 2b1e 500
Reposted fromCataclysm Cataclysm viaPandaAttack PandaAttack
9314 4136
Reposted fromfarmaceutka farmaceutka viaPandaAttack PandaAttack
6060 2266 500
Reposted fromBraveman Braveman
Reposted fromteijakool teijakool

August 23 2016

2915 f7fd
Reposted fromspootnik spootnik
2820 5357 500
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl